ورود به آریافلکس

عایق لوله ‌ای ساده

این محصول از جنس الاستومر اسفنجی سلول بسته می باشد، ساختار این عایق موجب کاهش قابل ملاحظه اتلاف حرارتی و افزایش توان عملکرد آن در مقایسه با عایق های سنتی می شود.
عایق های لوله ای آریا فلکس در ضخامت های متنوع برای عایقکاری لوله های تاسیساتی تولید می شوند. عایق های لوله ای همچنین تبادل و اتلاف حرارتی سیال گرم را به تعویق می اندازند و در لوله های حامل سیال سرد مانع از میعان و ایجاد شبنم روی سطح می شوند.
عایق های لوله ای میتوانند قبل از اجرای لوله کشی روی لوله نصب شوند و یا بعد از انجام لوله کشی برش داده شده و به صورت غلاف روی عایق نصب شوند . عایق های لوله ای به صورت ساده و یا با روکش آلومینیوم تولید می شوند.

picture box
pipe 1 pipe 2 pipe 3 pipe 4 pipe 5 pipe 6 pipe 7 pipe 8
;