ورود به آریافلکس

تیپ برزنتی

این محصول نوار چسب برزنتی است که برای پوشاندن درزها و اتصالات عایقکاری استفاده می شود در واقع تیپ برزنتی آریا سیل مراحل عایق کاری را تکمیل میکند تا عایقکاری از هر جهت مطمئن شده و از پرت حرارت و انرژی جلوگیری شود. این تیپ با بالاترین کیفیت چسب در عرض های 2.5 و 5 سانتی متری و در حلقه های 25 و 50 یاردی تولید و عرضه می شود.

picture box
tape 1 tape 2 tape 3
;